přislíbitpf

 1 
 ≈  dát slib
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134,inf,že
-example:   přislíbil mu, že tam přijde
-control:   ACT, ADDR
-rcp:   ACT-ADDR: přislíbili si věrnost
-class:   communication