připouštět siimpf, připustit sipf

 1 
 ≈  dovolit někomu stát se blízkým (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14k tělu
-example:    impf: připouštět si žáky k tělu  pf: připustit si žáky k tělu