připouštětimpf, připustitpf

 1 
 ≈   impf: uznávat  pf: uznat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:    impf: připouštěl (si) chyby / pravdu / že je to pravda; nikdy si nepřipouštěl, jak strašně s ním zachází  pf: připustil (si) chybu / pravdu / že je to pravda; nikdy si nepřipustila, jak strašně s ní zachází
-rfl:   pass:  impf: dnes se již připouští, že tenkrát vedení udělalo chybu  pf: připustila se chyba
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: dovolovat; dopouštět  pf: dovolit; dopustit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,aby3
-example:    impf: připouštěl, aby ho poráželi; vedoucí připouštěl, aby nechali práci na později  pf: připustil ve sporu porážku / aby byl poražen
-rfl:   pass:  impf: v tomto závodě se připouštěly časté změny výrobních postupů  pf: připustilo se, aby se práce odložila

 3 
 ≈   impf: dovolovat, aby někdo něco dělal  pf: dovolit, aby někdo něco dělal
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: připouštěli ke zkoušce jen výborné studenty  pf: připustili ho ke zkoušce
-rfl:   pass:  impf: ke zkoušce se připouštějí jen studenti se stoprocentní docházkou  pf: student se připustil ke zkoušce
-class:   location

 4 
 ≈   impf: pouštět k páření  pf: pustit k páření (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: připouštěli býky  pf: připustit býka
-rfl:   pass:  impf: býci se připouštějí v době pohlavní zralosti  pf: býk se připustil