přiklánětimpf, přiklonitpf

 1 
 ≈   impf: naklánět k něčemu  pf: naklonit k něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  BENtyp  
143
-example:    impf: přikláněl hlavu k rameni  pf: přiklonit hlavu k rameni
-rfl:   pass:  impf: plamen se přiklání těsně ke dřevu, aby se docílilo rovnoměrného zahřátí  pf: plamen se přiklonil těsně ke dřevu, aby se docílilo rovnoměrného zahřátí
-class:   location