přiházetII seimpf, přihoditII sepf

 1 
 ≈   impf: stávat se  pf: stát se
-frame:   ACTobl  PATopt  TWHENtyp  LOCtyp  
1,že3
-example:    impf: podobná selhání se mu přiházela často  pf: takové selhání se mu už jednou přihodilo
-class:   phase of action

 2 
 ≈   impf: stávat se  pf: stát se
-frame:   ACTobl  PATobl  TWHENtyp  LOCtyp  
1s+7
-example:    impf: přiházela se s ním podivná změna  pf: přihodila se s ním podivná změna
-class:   phase of action