přežívat seimpf, přežít sepf

 1 
 ≈  už neplatit
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: dobré myšlenky se nepřežívají  pf: tyto myšlenky se přežily