přestěhovat sepf

 1 
 ≈  dopravit se do jiného bydliště / na jiné místo
-frame:   ACTobl  DIR3obl  DIR1obl  
1
-example:   nakonec jsme se přestěhovali do nového domu; ptáci se přestěhovali do teplých krajin
-class:   transport