přestěhovatpf

 1 
 ≈  dopravit do jiného bydliště / na jiné místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  DIR1obl  
14
-example:   otec nakonec přestěhoval rodinu do Francie; přestěhovala své věci do skříně
-rfl:   pass: nepotřebné věci se přestěhují na půdu
-class:   transport