překážetimpf, překážívatiter

 1 
 ≈  stát v cestě; vadit; ztěžovat / znemožňovat nějakou činnost; mařit; obtěžovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  LOCtyp  
13v+6,aby
-example:   hluk mu překáží v práci; zranění mu nepřekáží v práci; děti jí překážely v kariéře; zranění mu nepřekáželo, aby pracoval; domy překážejí stavbě dálnice; stolek tu překáží
-rfl:   cor3: nepřekážíme si
pass0: měl pocit, že se mu neustále překáží v kariéře
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si překáželi