představovatimpf, představitpf

 1 
 ≈  prezentovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: představoval mu svou práci; představoval muže jako přítele; představoval věc jako výdobytek socialismu  pf: představil mu svou práci; představil muže jako přítele; představil věc jako výdobytek socialismu
-rfl:   pass:  impf: na veletrhu se představovaly nejnovější výrobky firem  pf: na veletrhu se představily nejnovější výrobky firem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: představovali se vzájemně jako přátelé  pf: představili se vzájemně jako přátelé
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: seznamovat  pf: seznámit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: představoval žáka učiteli; představovat rodičům dívku  pf: představit rodičům dívku
-rfl:   cor4:  impf: představuje se vždy křestním jménem  pf: představil se jim
pass:  impf: přítel se dříve představoval rodičům  pf: přítel se dříve vždy představil rodičům
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: představovali se sobě navzájem  pf: představili se sobě vzájemně

 3 
 ≈  jen představovatimpf
symbolizovat; zastupovat; reprezentovat
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
14v+6
-example:   představovat v něčem špičku / úspěchy; romantismus je představován Schumanem; plat představuje jediný příjem; to představuje zajímavou otázku

 4 
 ≈  jen představovatimpf
znázorňovat; hrát
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   herec představuje Hamleta; obraz představuje touhu člověka po štěstí
-rcp:   ACT-PAT:

 5 
 ≈  jen představovatimpf
být
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
1,inf,že4,inf,že
-example:   onemocnět / být nemocný představuje pro něj problém; jeho nemoc pro ně představuje problém
-control:   BEN