přednášetimpf, přednéstpf

 1 
 ≈   impf: pronášet připravený projev  pf: pronést připravený projev
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,že,cont
-example:    impf: přednášel nám historii / proslov / výklad / projev; učitel přednášel, co se stalo roku 1848  pf: přednesla referát na shromáždění; přednést proslov / výklad / projev; konečně přednesl, co po nás chce
-rfl:   pass:  impf: matematika se tady nepřednáší  pf: přednesla se jedna přednáška na toto téma
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si přednášeli své projevy  pf: vzájemně si přednesli své projevy
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: provádět umělecké dílo  pf: provést umělecké dílo
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: přednášel rád verše; přednášet modlitby  pf: přednesla třetí větu houslového koncertu; přednesl modlitbu
-rfl:   pass:  impf: tyto verše se přednášejí vždy na zahájení festivalu  pf: na zahájení festivalu se přednesly verše
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: přednášeli si své básně  pf: přednesli si své básně
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: veřejně říkat  pf: veřejně říci
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134,že,cont
-example:    impf: na schůzích všichni členové přednášeli své námitky / návrh /posudek  pf: přednesla svůj návrh na další postup; přednést námitky / posudek
-rfl:   pass:  impf: návrhy se tu zásadně nepřednášejí  pf: přednesl se jim zajímavý návrh
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: přednášeli si své návrhy  pf: přednesli si své návrhy
-class:   communication