předcházet siimpf

 1 
 ≈  získávat si přízeň
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   předcházet si nadřízené
-rcp:   ACT-PAT: předcházeli si sebe