předcházetimpf, předejítpf

 1 
 ≈   impf: předhánět  pf: předhonit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: postupně předcházel všechny ostatní  pf: předešel ostatní hned na počátku závodu
-rfl:   pass:  impf: předcházela se právě skupinka turistů  pf: předešla se skupinka turistů
-rcp:   ACT-PAT:  impf: předcházeli se navzájem  pf: vzájemně se několikrát předešli
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: vyvarovat se  pf: varovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
137
-example:    impf: předcházet nemocem prevencí  pf: předejít nemocem prevencí
-rfl:   pass0:  impf: nemocem se předchází prevencí  pf: nemoci se předešlo prevencí

 3 
 ≈  jen předejítpf
předstihnout
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  MANNtyp  
14v+6
-example:   chtěl to mamince říct, ale předešel ji
-rfl:   pass: konkurence se předešla v uvedení výrobku na trh

 4 
 ≈  jen předcházetimpf
být před něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   představení předcházel potlesk