předčitbiasp

 1 
 ≈  předstihnout/předstihovat; překonat/překonávat; převýšit/převyšovat
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
147,v+6
-example:   myslím, že Karel svého bratra ve sportu předčí; jeho výkony předčí všechna naše očekávání