přečístpf

 1 
 ≈  čtením se seznámit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,zda,že,cont
-example:   přečetl jsem tu knihu od počátku do konce; přečetl jsem dětem pohádku
-rcp:   ACT-ADDR: přečetli si navzájem pohádku
-class:   communication

 2 
 ≈  interpretovat; porozumět (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:   neumím přečíst stanovisko ODS jinak, než že ...
-class:   mental action