protestovatimpf

 1 
 ≈  vyjádřit odpor / připomínky
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
1proti+37
-example:   odbory protestovaly mnohými připomínkami proti tomuto zákonu; protestují vždy proti volebním heslům svých stran
-rfl:   pass0: proti návrhu se marně protestovalo
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   communication