prostudovatpf

 1 
 ≈  prozkoumat; osvojit si studiem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,že,cont
-example:   zběžně (si) prostudujte tyto materiály; ke zkoušce musíte nutně prostudovat odbornou literaturu; ve vašich materiálech jsme prostudovali, že máte doktorát z filozofie
-rfl:   pass: než se přistoupí k samotným pokusům, prostuduje se velké množství odborné literatury
-class:   mental action