prezentovatbiasp

 1 
 ≈  předvádět; předvést; předkládat; předložit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  LOCtyp  
134
-example:   prezentoval výrobky nové firmy na veletrhu
-rfl:   pass: výrobky všech firem se budou prezentovat na podzimním veletrhu
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: prezentovali si vzájemně novinky ze svých firem

 2 
 ≈  vykládat; vyložit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  
134jako+4
-example:   prezentoval jim událost jako porážku
-rfl:   pass: jeho prohlášení se v televizi prezentovalo jako veliká událost
-rcp:   ACT-ADDR: prezentovali si navzájem vše zcela jinak, než to bylo
-class:   communication