pozorovatimpf

 1 
 ≈  sledovat; dívat se; hlídat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
14,jak,zda,že,cont7
-example:   pozorovat zvěř dalekohledem; pozorovala ho policie; pes pozorně pozoroval, jak se v houští něco hýbe / že se v houští něco hýbe
-rcp:   ACT-PAT: pozorovali sebe navzájem
-class:   perception

 2 
 ≈  sledovat; dívat se; hlídat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MANNtyp  MEANStyp  
14inf,jak,že7
-example:   pozorovala ho, jak přichází; už pár měsíců tě pozoruji, že chodíš jak tělo bez duše
-rcp:   ACT-PAT: pozorovali sebe navzájem
-class:   perception

 3 
 ≈  shledávat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že
-example:   pozoruji, že to nezvládám
-class:   mental action

 4 
 ≈  zkoumat; vědecky poznávat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,cont
-example:   pozorovat viry pod mikroskopem; pacienta pozoroval tým lékařů; jako psycholog pozoruje, zda se děti zapojují do hry / kdo z dětí se zapojuje do hry
-rfl:   pass:  impf: sloučenina se tři dny pozoruje, pak je možné vyvodit závěry
-class:   mental action