ctítimpf, ctívatiter

 1 
 ≈  vážit si; projevovat úctu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:   cti svého otce i matku; stále ctila památku svého otce; co řekl, stále ctím
-rfl:   pass: Tyto zákony se budou ctít!
-rcp:   ACT-PAT: ctili jeden druhého
-class:   mental action

 2 
 ≈  být ke cti; sloužit ke cti
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,že4
-example:   příliš ho nectí, že neustále chodí jen pozdě; zrada nikoho nectí

 3 
 ≈  zahrnovat; hostit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
147
-example:   ctili své hosty jídlem a pitím
-rfl:   cor4: ctil se jídlem a pitím
pass: hosté se po celou noc ctili vybraným jídlem a pitím
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně se ctili dobrým jídlem
-class:   exchange

 4 
 ≈  titulovat; nazývat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
147
-example:   ctila ho nadávkami; nevím, jak ji mám ctít; ctil ji slovem paní (SSJČ)
-rfl:   cor4: ctil se jen nadávkami
pass: všichni hosté se ctili oslovením pane
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně se ctili nadávkami
-class:   communication