povídat siimpf

 1 
 ≈  bavit se s někým
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7o+6
-example:   povídal si s ním o jeho životě
-rcp:   ACT-ADDR: povídali si spolu o životě
-class:   communication