cpát seimpf, cpávat seiter

 1 
 ≈  jíst ve velkém množství (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   cpal se jen sladkostmi

 2 
 ≈  tlačit se (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   cpal se k pódiu
-rcp:   ACT-DIR3: cpali se davem k sobě
-class:   motion