potvrzovatimpf, potvrditpf

 1 
 ≈   impf: dosvědčovat; uznávat  pf: dosvědčit; uznat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  MEANStyp  
13o+64,zda,že,cont7
-example:    impf: potvrzovat někomu alibi / že byl doma; potvrzoval to vlastními slovy  pf: potvrdil jim o tom, že je to pravda; potvrdil o tom, že se to tak stalo; potvrdil jim ten příběh / co se říká
-rfl:   pass:  impf: všechny mé neblahé domněnky se potvrzují  pf: jeho tušení se potvrdilo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: potvrzovali si alibi navzájem  pf: potvrdili si navzájem, že je to pravda
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: schvalovat  pf: schválit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14v+6
-example:    impf: potvrzovat kolegu ve funkci  pf: potvrdil prezidenta ve funkci
-rfl:   pass:  impf: nejvyšší úředníci se ve funkcích potvrzují po zkušebním období  pf: úředník se potvrdil ve funkci
-rcp:   ACT-PAT:  impf: potvrzovali se navzájem ve funkci  pf: potvrdili se ve funkci navzájem