potěšit sepf

 1 
 ≈  mít radost
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:   Marta se potěší hezkým dárkem / z hezkého dárku