poslechnout sipf

 1 
 ≈  přijímat sluchem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,jak,zda,že,cont
-example:   poslechnout si Karla / píseň / jak K. zpívá / že Karel zpívá; poslechni si, co ti povím
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   perception

 2 
 ≈  přijímat sluchem
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jak
-example:   poslechl si Karla, jak zpívá; přišli si poslechnout, jak recituji
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   perception

 3 
 ≈  dozvědět se sluchem
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  ORIGopt  
1o+64,žeod+2,z+2
-example:   poslechnout si o Karlovi píseň
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action

 4 
 ≈  dozvědět se sluchem
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
1o+6od+2,z+2
-example:   rád si poslechl o jeho cestě do Asie
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action