porušovatimpf, porušitpf

 1 
 ≈   impf: kazit  pf: pokazit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: porušovat zámek / malbu / zdraví / pečeť  pf: porušit zámek / malbu / zdraví / pečeť
-rfl:   pass:  impf: malba se vlivem vlhka porušovala  pf: malba se vlivem vlhka porušila

 2 
 ≈   impf: nedodržovat  pf: nedodržet
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: porušovat sliby / ticho / zvyky / věrnost / hranice  pf: porušit slib / ticho / zvyky / věrnost / hranice
-rfl:   pass:  impf: není dobré, když se porušují sliby  pf: není dobré, když se poruší slib