porozumětpf

 1 
 ≈  pochopit něco / někoho; postihnout rozumem
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
13,zda,že,cont
-example:   zcela porozuměla problému; porozuměl německému textu; neporozuměl, zda také může přijít; neporozuměla, co jí říká
-rfl:   cor3: dlouho reflektoval svá jednání, než si porozuměl
pass0: nakonec se jim porozumělo
-rcp:   ACT-PAT: nakonec si porozuměli
-class:   mental action