porovnávatimpf, porovnatpf

 1 
 ≈   impf: srovnávat; konfrontovat  pf: srovnat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:    impf: porovnával své výsledky s jejími  pf: porovnal otisky prstů z místa činu s otisky v kartotéce
-rfl:   cor4:  impf: rád se s ní porovnával  pf: využil příležitosti porovnat se s nejlepšími
pass:  impf: v laboratoři se porovnávají výsledky z obou pátrání  pf: v laboratoři se porovnají všechny výsledky
-rcp:   ACT-PAT-EFF:  impf: vzájemně se spolu porovnávali; porovnával výsledky jedné a druhé skupiny  pf: vzájemně se spolu porovnali
-class:   combining

 2 
 ≈  jen porovnatpf
usmířit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   porovnal krále s nejvyššími šlechtici
-rfl:   cor4: král se porovnal s šlechtici
pass: znesvářené strany se porovnaly
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: nepřátelé se spolu konečně porovnali; porovnal krále a šlechtice
-class:   social interaction