poradit sepf

 1 
 ≈  prodiskutovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7o+6
-example:   poradit se s někým o problému
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: poradili se spolu navzájem o sobě
-class:   communication