cítitimpf, cítívatiter

 1 
 ≈  vnímat tělesné stavy a smyslové vjemy; rozpoznat; tušit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,jak,že,cont
-example:   cítí vůni / jak něco voní / že něco voní; cítí z něj pivo; cítit strach / lítost; cítil, že se doba změnila; cítil, jak ho její přízemnost přitahuje (ČNK); cítila, co si myslí
-rcp:   ACT-PAT: psi se navzájem na dálku cítí
-class:   perception

 2 
 ≈  pociťovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   cítil srdce bušit až v krku (ČNK); cítil srdce, jak mu buší až v krku / že mu rychle buší
-control:   PAT
-rcp:   ACT-PAT: cítili se vzájemně přicházet
-class:   perception

 3 
 ≈  chápat nějakým způsobem
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,žejako+4
-example:   cítil to jako svou povinnost
-class:   mental action

 4 
 ≈  soucítit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   cítit s trpícími
-rcp:   ACT-PAT: cítili spolu
-class:   social interaction