polévat seimpf, polít sepf

 1 
 ≈   impf: nalévat na sebe tekutinu  pf: nalít na sebe tekutinu
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:    impf: každou chvíli se nějaké z dětí polévá polévkou  pf: polil se kyselinou; Pozor, ať se nepoliješ polévkou!