polepšit sipf

 1 
 ≈  dosáhnout výhodnější postavení / pozice apod.
-frame:   ACTobl  REGtyp  MEANStyp  
1v+67
-example:   moc si svými řečmi nepolepšil; platově / ohledně platu si polepšil; v této záležitosti si dost polepšil
-class:   change