polepšovatimpf, polepšitpf

 1 
 ≈   impf: činit lepším; napravovat  pf: učinit lepším; napravovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: polepšovat provinilce; polepšovat své postavení  pf: polepšit provinilce; polepšit své postavení
-rfl:   pass:  impf: provinilci se polepšují v našem ústavu výchovnými tresty  pf: provinilci se polepší v našem ústavu výchovnými tresty
-class:   change