polemizovatimpf

 1 
 ≈  vést polemiku; přít se; hádat se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+7o+6,že
-example:   kritici s autorem polemizovali o morálním vyznění jeho díla; nepolemizuje, že rozpočtová částka na armádu stoupá každý rok ...(ČNK)
-rfl:   pass0: často se polemizuje o morálních aspektech tohoto díla
-rcp:   ACT-ADDR: polemizovali spolu o morálce
-class:   communication

 2 
 ≈  vést polemiku; stavět se na odpor; nesouhlasit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1proti+3,s+7
-example:   Petr polemizoval proti učitelovu názoru; stále jen s někým polemizoval; polemizovat s novelou zákona
-rfl:   pass0: často se dnes polemizuje proti interupcím
-rcp:   ACT-PAT: polemizovali spolu