pokřtítpf

 1 
 ≈  vykonat křest; dát jméno
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
141,7
-example:   pokřtili dítě jménem Josef; pokřtili ho Josef
-rfl:   pass: dítě se pokřtilo jménem Josef
-class:   communication