pokračovatimpf, pokročitpf

 1 
 ≈   impf: postupovat; konat  pf: postoupit; vykonat
-frame:   ACTobl  PATopt  MANNtyp  LOCtyp  DIRtyp  
1s+7,v+6
-example:    impf: pokračovat v práci rychle tam, kde skončil; pokračovat k cíli  pf: pokročit v práci rychle tam, kde skončil; pokročit k cíli
-rfl:   pass0:  impf: v práci se pokračovalo další den  pf: s prací se značně pokročilo
-class:   phase verb

 2 
 ≈  jen pokračovatimpf
vyvíjet se
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   pokračovat dalším dílem; nemoc pokračovala další fází
-rfl:   pass0: seriál se pokračuje dalším dílem
-class:   phase verb

 3 
 ≈  jen pokročitpf
jít vpřed
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   pokročil blíže k němu
-rfl:   pass0: pokročilo se o několik metrů dál
-rcp:   ACT-DIR3:
-class:   motion