pokoušet seimpf, pokusit sepf

 1 
 ≈   impf: provádět pokus  pf: provést pokus
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,inf,aby
-example:    impf: Marie se pokouší o zpěv / zpívat / aby zpívala čistě  pf: Marie se pokusila o zpěv / zpívat
-control:   ACT

 2 
 ≈  jen pokoušetimpf se
zkoušet získat partnera (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   Petr se pokouší o Marii
-rcp:   ACT-PAT: pokoušejí se o sebe