pochybovatimpf

 1 
 ≈  váhat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+6,zda,že,cont
-example:   pochybuji o jeho tvrzení / o tobě; pochybuji, že přijde včas
-rfl:   pass0: o jeho tvrzení se pochybuje
-rcp:   ACT-PAT: pochybovali o sobě vzájemně
-class:   communication