pochlubit sepf

 1 
 ≈  s pýchou ukázat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
137,s+7,že,cont
-example:   bratr se ve škole dětem pochlubil novým mobilním telefonem / s novým mobilním telefonem / že má nový mobilní telefon; pochlubil se jí, co vyrobil
-rcp:   ACT-ADDR: pochlubili se jeden druhému
-class:   communication