pohádat sepf

 1 
 ≈  mít hádku; nepohodnout se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7o+4,zda,že,cont
-example:   sestra se pohádala s matkou o právo na vlastní názory / že má vlastní život; Během diskuse se mezi sebou pohádali, zda rozumějí pojišťovnám více oni, anebo kabinet ...(ČNK)
-rcp:   ACT-ADDR: pohádali se spolu
-class:   communication