podobat seimpf

 1 
 ≈  mít podobu
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  MEANStyp  
13v+67
-example:   podobat se svému otci svým chováním; podobalo se to špatnému vtipu
-rcp:   ACT-PAT: podobali se sobě navzájem