podmiňovatimpf, podmínitpf

 1 
 ≈   impf: činit závislým na nějaké okolnosti  pf: učinit závislým na nějaké okolnosti
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:    impf: podmiňoval svůj podpis jejich souhlasem  pf: podmínil svůj podpis jejich souhlasem
-rfl:   pass:  impf: podpis se podmiňoval jejich souhlasem  pf: podpis se podmínil jejich souhlasem