podléhatimpf, podlehnoutpf

 1 
 ≈   impf: být porážen / přemáhán  pf: být poražen / přemožen
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
13v+6
-example:    impf: podléhat nepříteli v boji; podléhat někomu  pf: podlehnout nepříteli v boji; podlehl mu
-rfl:   pass0:  impf: v bitvě se vítězí, nebo se podléhá  pf: v bitvě se zvítězí, nebo se podlehne
-rcp:   ACT-PAT:  impf: podléhali si vzájemně  pf: podlehli si vzájemně

 2 
 ≈   impf: povolovat; poddávat se  pf: povolit; poddat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:    impf: podléhali jeho prosbám / vášni / pokušení / strachu  pf: podlehnout jeho prosbám / vášni / pokušení / strachu
-rfl:   pass0:  impf: prosbám se odolává, nebo se podléhá  pf: prosbám se odolá, nebo se podlehne

 3 
 ≈  jen podléhatimpf
být podřízen (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   nařízení podléhá tomuto zákonu; otrok podléhal svému pánovi; výhra nepodléhá zdanění