počínat siimpf

 1 
 ≈  chovat se
-frame:   ACTobl  MANNobl  REGtyp  
1v+6
-example:   ohledně této záležitosti / v této záležitosti si počínal velmi neopatrně