počínat seimpf

 1 
 ≈  nastávat
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  BENtyp  
13
-example:   zítra se počínají prázdniny; prvním červencem se počínají prázdniny
-class:   phase of action