plynoutimpf

 1 
 ≈  téci
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   Sázava tiše plynula od svého pramene až k soutoku
-class:   motion

 2 
 ≈  vyplývat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,zda,že,contz+2
-example:   z vašich slov plyne, že ...

 3 
 ≈  míjet
-frame:   ACTobl  MANNtyp  BENtyp  
13
-example:   čas rychle plyne

 4 
 ≈  získávat něco na základě urč. činnosti
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  DIRtyp  
13z+2
-example:   plynou mu z toho finanční prostředky; z projektu jim plynou miliony korun do klubové pokladny