plést seimpf

 1 
 ≈  vměšovat se; zasahovat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
1do+23
-example:   matka se mu neustále pletla do života
-class:   intervention

 2 
 ≈  překážet
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   děti se jim pletly do cesty / pod nohy
-class:   location

 3 
 ≈  motat se; zaplétat se; zmateně se pohybovat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   jazyk / nohy / ruce se mu pletly

 4 
 ≈  mýlit se
-frame:   ACTobl  REGtyp  
1v+6
-example:   pletl se ve svých odhadech