pečovatimpf

 1 
 ≈  starat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   pečovala o děti
-rfl:   pass0: o děti se pečuje
-rcp:   ACT-PAT: starostlivě o sebe pečovali