otravovat seimpf, otrávit sepf

 1 
 ≈  jen otrávitpf se
způsobit si otravu
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:   otrávil se houbami

 2 
 ≈  jen otravovatimpf se
nudit se (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   otravovali se celý den