otiskovatimpf, otisknoutpf

 1 
 ≈   impf: činit otisk  pf: učinit otisk
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  LOCtyp  
14
-example:    impf: děti otiskovaly dlaně do keramické hlíny  pf: děti otiskly dlaň do keramické hlíny
-rfl:   pass:  impf: pachatelům se při vyšetřování otiskují prsty  pf: pachateli se při zatčení otisknou prsty
-class:   location

 2 
 ≈   impf: publikovat; tiskem rozmnožit  pf: publikovat; tiskem rozmnožovat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:    impf: ve svých dvaceti letech již otiskoval své první básně  pf: ve dvaceti letech otiskl svou první báseň v časopise
-rfl:   pass:  impf: za totality se otiskovaly pouze knihy, které prošly cenzurou  pf: za totality se otiskly pouze knihy, které prošly cenzurou

 3 
 ≈   impf: uveřejňovat v tisku  pf: uveřejnit v tisku
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  LOCtyp  
1o+64,že,cont
-example:    impf: bulvární noviny otiskovaly o prezidentově ženě lživé zprávy  pf: bulvární noviny otiskly o prezidentově ženě lživé zprávy
-rfl:   pass:  impf: v bulváru se běžně otiskují lživé zprávy  pf: v bulváru se otisknou i lživé zprávy
-rcp:   ACT-PAT:  impf: otiskovali o sobě pomluvy  pf: otiskli o sobě pomluvy
-class:   communication